ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


เครื่องกรองน้ำระบบRO
ถังสแตนเลส,กรองน้ำปะปา บาดาล
กรองน้ำก่อนเข้าบ้าน
การรับรอง


พระประจำวันเกิด วันเสาร์ (ปางนาคปรก)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายพระประจำวันเกิด  วันเสาร์ (ปางนาคปรก) เพื่อความเป็นศิริมงคล

 

พระประจำวันเสาร์ ได้แก่ ปางนาคปรก 
  

          ลักษณะพระพุทธรูป : พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ หงายพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาซ้อนทับพระหัตถ์ซ้ายเหมือนปางสมาธิ แต่มีพญานาคขนดร่างเป็นวงกลมเป็นพุทธบัลลังก์และแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือ พระเศียร


ความเป็นมา


          เมื่อพระพุทธองค์ ตรัสรู้ และประทับบำเพ็ญสมาบัติเสวยวิมุตติสุขอันเกิดจากความพ้นกิเลสอยู่ ณ อาณาบริเวณที่ไม่ไกลจากต้นพระศรีมหาโพธิ์แห่งละ 7 วันนั้น ในสัปดาห์ที่ 3 นี้เอง ก็ได้ไปประทับใต้ต้นมุจลินท์ (ต้นจิก) ขณะนั้นฝนได้ตกลงมาไม่หยุด พญานาคตนหนึ่งชื่อ "มุจลินท์นาคราช" ก็ได้ขึ้นมาแสดงอิทธิฤทธิ์เข้าไปวงขนด 7 รอบ แล้วแผ่พังพานปกพระพุทธเจ้าไว้มิให้ฝนตกต้องพระวรกาย เหมือนกั้นเศวตฉัตรถวายพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยความประสงค์มิให้ฝนและลมหนาวสาดต้องพระวรกาย ทั้งป้องกันเหลือบ ยุง บุ้ง ร่าน ริ้น และสัตว์เลื้อยคลานทั้งมวลด้วย จนฝนหาย จึงได้แปลงร่างเป็นมาณพเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์


บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันเสาร์…


          ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต, นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ


          สวดวันละ 10 จบ จะมีความสุขความเจริญและเกิดความสวัสดีมีมงคลตลอดกาลนาน และผู้ที่เกิดวันเสาร์ พึงใช้เครื่องประดับและบ้านเรือนเป็นสีดำหลัว หรือสีม่วง ส่วนสีรองๆ ลงมา คือ สีเทา สีเมฆหมอก สีดอกรัก สีน้ำเงิน พึงเว้นสีเขียว

 

 

 

 

 

รายชื่อเจ้าภาพถวายพระประจำวัน เสาร์

 
วัดป่าเฉลิมพระเกียรติบ้านขนวน

พระพุทธโคดม
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระสังกัจจายน์
งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2555
ประมวนภาพ งานวางศิลาฤกษ์อุโบสถ
ประมวนภาพ งานทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายพระสิวลี 1/5/2555
ประมวลภาำพ งาน กฐินสามัคคี วันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2554 article
รอยพญานาค วันเข้าพรรษา 12 ต.ค. 2554 article
รายชื่อเจ้าภาพถวายพระสิวลีเนื้อโลหะ
ทอดผ้าป่าสามัคคี 12 เมษายน 2554 article
พีธีพุทธาภิเษก article
พระประจำวันเกิด วันอาทิตย์ (ปางถวายเนตร)
พระประจำวันเกิด วันจันทร์ (ปางห้ามญาติ หรือ ห้ามสมุทร)
พระประจำวันเกิด วันอังคาร ปางโปรดอสุรินทราหู หรือ ปางไสยาสน์ หรือ ปางปรินิพพาน
พระประจำวันเกิด วันพุธ (กลางวัน) ปางอุ้มบาตร
พระประจำวันเกิด วันพุธ (กลางคืน) ปางป่าเลไลย์
พระประจำวันเกิด วันพฤหัสบดี (ปางสมาธิ หรือ ปางตรัสรู้ )
พระประจำวันเกิด วันศุกร์ ( ปางรำพึง)Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท 555 วอเตอร์ จำกัด เลขที่ 40 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.28 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250 Tel:02-726-3572 Fax:02-328-0223 มือถือ 062-564-9991,080-7755991,092-705-8555 E-mail: cywater1@hotmail.com Line ID: @555water